Elbrist – vad betyder det och hur förbereder jag mig inför det?

El måste hela tiden produceras lika mycket som den förbrukas. Med elbrist avses en situation där elproduktionen och -importen inte räcker för att täcka elförbrukningen. Då måste förbrukningen begränsas genom att tillfälligt stänga av eltillförseln.

Elbristsituationen kan bero på att den förväntade elproduktionen eller -importen är otillräcklig i förhållande till den förväntade förbrukningen eller produktionen, eller på ett allvarligt eller flera samtidiga allvarliga fel i högspänningsdistributionsnätet.

Elbristsituationer eller ökade risker för elbrist är sällsynta i Finland, men ämnet diskuteras mycket i olika forum på grund av den säkerhetspolitiska situationen.

Caruna har förberett sig för elbristsituationer med skydds- och beredskapsplaner. I Finland samordnas förvaltningen av elbristsituationer av stamnätsbolaget Fingrid tillsammans med de nordiska systemansvariga.

Om elen måste kopplas bort kommer avbrotten inte gälla de allra mest kritiska verksamheter i samhället, såsom sjukhus och viktiga elkraftverk. Vi kan dock inte garantera att elen kan hållas i alla objekt som betraktas som kritiska vid elbristsituationen. Därför är det viktigt att tänka på reservlösningar i förväg när det gäller verksamheterna i fråga, precis som inför normala elavbrott orsakade av exempelvis en storm.

Hur kan jag minska risken för elbrist?

Du kan göra din del genom att övervaka din egen användning av el och använda elen sparsamt. Förbrukning bör undvikas då elförbrukningen är som störst i hela landet, dvs. på vardagsmorgnar och -eftermiddagar, särskilt på vintern.

I finländska hem går det mest el åt till hushållsapparater, bastubad och belysning. I eluppvärmda småhus går det mest el åt till uppvärmning av huset och vattnet med el. Du kan spara in på kostnaderna genom att sänka temperaturen en aning.

1

Börja granska din elförbrukning

Det är enkelt att minska elförbrukningen genom att ändra sitt eget beteende när du är bekant med ditt sätt att använda el. Hjälp får du av eluppföljningstjänsten i Caruna+ där du kan följa med din förbrukning regelbundet.

Granska din elförbrukning
2

Utnyttja styrningstjänsten för elbelastning

Med styrningstjänsten för elbelastning i appen Caruna+ kan du ändra kopplingstiderna för dina apparater till de billigaste timmarna utan att kompromissa med komforten. Du kan också ställa elbilen på laddning under natten med hjälp av styrning av elbelastningen.

Du drar nytta av styrning av elbelastningen särskilt om du har en börsel – du har möjlighet till betydande kostnadsbesparingar.

Läs mera om elbelastning
3

Beställ sms:en om elavbrott och följ medier

Om eltillförseln begränsas försöker vi meddela om det både via sms och på vår webbplats. Vi rekommenderar att du också håller dig ajour med nyheterna och arbets- och näringsministeriets samt stamnätsbolaget Fingrids kommunikation.

Du bör alltid hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade i Sähkövahti-elvakttjänsten.

Logga in på Sähkövahti-tjänsten
4

Var beredd på elavbrott som beror på elbrist

Det lönar sig att ha beredskap särskilt om det finns äldre eller småbarn i ditt hushåll.

Om din el har kopplats bort på grund av elbristen är det viktigaste att ha tålamod och vänta på att elen kommer tillbaka igen. Avbrottslängden är cirka två timmar åt gången.

Förbered dig för elavbrott

Frågor och svar

Varför är det aktuellt med elbristen nu?

Risken för elbrist diskuteras i stor utsträckning av många olika anledningar:

  • Importen av el och gas från Ryssland har upphört.
  • Situationen i de nordiska vattenreserverna är lägre än normalt, eftersom sommaren var torr. Höstregnen kan förändra situationen.
  • Eventuell försening i ibruktagandet av kärnkraftverket Olkiluoto 3.
  • Variationer i förnybar energiproduktion.
Varför måste eldistributionen begränsas?

Elbristsituationen innebär att produktionen och importen av el inte räcker för att täcka elförbrukningen.

Då produktionen åter är lika stor som förbrukningen upphör elbristen, och kundernas eldistribution återställs till det normala enligt Fingrids anvisningar.

Om det uppstår en elbrist är frånkoppling av kundernas el det sista medlet att balansera situationen.

Gäller begränsningen alla Carunas kunder?

Ja, men elen bryts inte för de kunder vars verksamhet är avgörande för att säkerställa samhällets funktion (exempelvis sjukhus).

Eventuella strömavbrott är två timmar långa per kund, och avbrotten är roterande. Caruna kopplar bort elen på stamnätsbolagets begäran. Syftet med avbrotten är att säkerställa att elen inte bryts i hela det finländska elnätet.

Hur vet jag när ett elavbrott påverkar mig?

Du har säkert hört talas om saken i medier, eftersom myndigheterna kommunicerar brett om det.

Vi gör vårt bästa för att meddela våra kunder om bortkoppling av el i förväg via sms och på vår webbplats. Du får ett sms när elen kopplas bort och när den är på igen. För att sms:en når fram rekommenderar vi dig att alltid hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade.

Kontrollera dina kontaktuppgifter
Borde jag skaffa mig ett aggregat?

Överväga hur kritisk din verksamhet är. Ett vanligt hushåll kanske inte behöver ha beredskap. Datorn och modemet fungerar inte, så om de är nödvändiga kan du även säkra en enskild enhet.

Uppfödare av produktionsdjur och de aktörer vars produktionsverksamhet är beroende av tillgången till el bör särskilt tänka på beredskapen.

Läs om användning av reservkraft