Blanketter

På denna sida hittar du blanketter som gör det lättare och snabbare för dig att sköta ärenden.

Jag behöver el

Elanslutning till nytt objekt

Beställ en ny fast el- eller mellanspänningsanslutning till en tomt, ny fastighet eller annat objekt.

Elanslutning till nytt objekt

Tidsbunden el

Beställ en tidsbunden elanslutning när byggandet av elnätet ännu inte har slutförts eller du behöver mer el än vanligt under byggarbetena.

Tidsbunden el

Anmäl förändring i elanslutningens ägarförhållanden

En elanslutning är lös egendom som inte automatiskt överförs till fastighetens nya ägare. Med denna blankett kan du anmäla oss förändringar i elanslutningens ägarförhållanden. Ansvaret för att anmäla oss åligger anslutningens nya ägare.

Anmäl förändring i elanslutningens ägarförhållanden

Mitt elbehov har förändrats

Förstoring av elanslutning

Beställ förstoring av anslutningsrätten om din elanslutnings effektbehov har ökat. Rapportera även eventuella ändringar av huvudcentralen och/eller serviskabeln.

Förstoring av elanslutning

Elskatt och ändring av skatteklass

Använd denna blankett för att rapportera ändring av skatteklass för elskatt. När du har skickat in blanketten får du en sammanfattning av de uppgifter du har fyllt i och en garantiblankett för undertecknande.

Elskatt och ändring av skatteklass

Begära effektuppgifter för elanslutning

Om du är konsult eller elplanerare eller om du utreder till exempel anslutningens kvarstående kapacitet i ett höghus, kontakta oss via denna blankett. Om du begär uppgifter för den persons räkning som äger anslutningen behöver du en fullmakt.

Begära effektuppgifter för elanslutning

Ombyggnadsarbeten på elnätet

Beställ ombyggnadsarbete på elnätet

Be oss om ett anbud om ombyggnadsarbeten på Carunas elnät, om elnätet är i vägen för till exempel ett bygge eller ditt stuglandskap.

Beställ ombyggnadsarbete på elnätet

Jag vill säga upp min elanslutning

Överföring av anslutning på underhåll

Beställ överföring av elanslutningen på underhåll när ditt elbehov upphör tillfälligt, men du vill behålla anslutningsrätten till Carunas eldistributionsnät.

Överföring av anslutning på underhåll

Uppsägning av elanslutning

Med denna blankett kan du säga upp din elanslutning när du inte längre behöver el på tomten. Om man senare vill ha el på tomten måste man beställa en ny elanslutning.

Uppsägning av elanslutning

Fel och störningar i eldistributionen

Kontakta oss via chatten på avbrottskartan

Om det inte syns elavbrott i ditt område på avbrottskartan och du har ännu inte fått ett meddelande om ett elavbrott från oss, kontakta oss via chatten som betjänar dygnet runt på avbrottskartan.

Kontakta oss via chatten på avbrottskartan

Skador och ersättningar

Ansök om ersättning

Du kan själv välja om du söker ersättning från Caruna eller ditt försäkringsbolag. Gör ansökan inom rimlig tid efter det att skadan upptäckts (2–3 månader). Vi behandlar ersättningsansökningar från fall till fall.

Ansök om ersättning

Entreprenörer

Fyll i blanketten för allmänna uppgifter

Med blanketten för allmänna uppgifter beställer du sådana arbeten från Caruna som är nödvändiga för att föra ärendet vidare från nätbolaget och rapporterar de i kundens anläggningar gjorda ändringarna. Fyll i blanketten för allmänna uppgifter i Caruna+ när du har samlat in uppgifterna om arbetet och säkerställt att den kund du företräder har vidtagit de åtgärder som behövs.

Fyll i blanketten för allmänna uppgifter