Till markägare

Markanvändningsavtal

Vi gör upp två exemplar av markanvändningsavtalet, ett till markägaren och ett till Caruna.

Byggplatser nära dig-karttjänsten

I vår karttjänst kan du följa med hur byggandet av elnätet framskrider och se tidtabellen.

Gratis kabelvisning

Vi hjälper dig att arbeta säkert i närheten av elnätet bland annat genom att vid behov tillhandahålla rådgivning och gratis kabelvisning.

Säker trädfällning

Om du vill fälla träd på din fastighet nära luftledningar ska du först kontakta din lokala skogsarbetare.

Information om trädvård

Elbolagen röjer träd nära elnätet, då de måste hålla elnätet i det skick som elsäkerheten förutsätter.

Plantodling på ledningsgator

Om du vill odla plantor under en ledning ger vi vårt samtycke till odlingen på vissa villkor.

Nyttoanvändning av ledningsområden

Att mångsidigt utnyttja ledningsområden kan bidra till att uppnå målen för biologisk mångfald.