Trädfällning i närheten av luftledningar

Om du vill fälla träd på din tomt i närheten av luftledningar, kontakta först en lokal skogsarbetare.

Kontaktuppgifter hittar du t.ex. från lokala skogsvårdsföreningar. Den yrkeskunniga trädfällaren uppskattar, hur fällningen ska utföras tryggt. Skogsarbetaren tar sedan kontakt med vår kundtjänst senast två veckor innan arbetet påbörjas. För trädfällning i närheten av en lågspänningsledning beviljar vi tillstånd per telefon.

Om trädfällaren bedömer, att elledningen ska tas ner under arbetet eller träden finns i närheten av högspänningsledningar (tre ledningar i stolpen), kommer vår montör alltid till platsen. En kvalificerad skogsarbetare som du själv väljer utför alltid själva trädfällningen.

Om det uppstår skador på elnätet på grund av trädfällningen och det finns ett giltigt tillstånd, debiterar vi inte för reparationsarbetet. Om det däremot inte funnits tillstånd, fakturerar vi kunden för uppkomna skador. Kunden ansvarar alltid för skador som orsakas byggnader.

Under normal arbetstid är vår hjälp vid trädfällning som kräver en elmontör avgiftsfri, men efter arbetstid alltid avgiftsbelagd.

Kontakta oss