Anslutning till mellanspänningsnätet

Allmänt om mellanspänningsanslutningar

En mellanspänningsanslutning är när man ansluter direkt till Carunas mellanspänningsnät för eldistribution. I allmänhet behövs en mellanspänningsanslutning när effektbehovet överstiger 0,7 MVA. För elproduktionsanslutningar börjar gränsen vid 0,3 MVA.

I mellanspänningsanslutningen överförs elen med en spänning på 20 kilovolt. Mellanspänningsanslutningen är avsedd för företag som är stora elanvändare, såsom köpcentrum och industrianläggningar.

Anslutningar på över 15 MVA ansluts vanligtvis till högspänningsdistributionsnätet. Effektgränserna är vägledande och kan avvikas från om det finns motiverade skäl.

Ta reda på anslutbarheten på Carunas kapacitetskarta

När effektbehovet eller kraften för produktionsanläggningen är känd, bestäms först nätanslutbarheten vid önskad punkt och det görs en förprojektering för genomförandet. Från Carunas kapacitetskarta kan du preliminärt kontrollera om det finns plats för anslutningen i mellanspänningsnätet.

Förprojekteringen av elanslutningen börjar när Caruna har kontrollerat anslutningens anslutbarhet. Förprojekteringen fastställer anslutningens leveranstid och utbyggnadskostnaderna för anslutning till elnätet.

Kontrollera mellanspänningsnätets lediga kapacitet i karttjänsten

Från Carunas karttjänst kan du kontrollera kapacitetsläget för mellanspänningsnätet i det område du önskar. Från samma tjänst kan du kontakta oss genom att göra en begäran om förhandsgranskning av mellanspänningsanslutningen.

Gå till karttjänsten

Nätets lediga kapacitet

Kartan visar preliminärt de punkter i Carunas nät som förbrukning eller produktion på 1–5 MVA kan kopplas till. Resultatet som visas på kartan måste kontrolleras med Caruna. Du kan göra en kontaktförfrågan i karttjänsten.

Entreprenöranvisningar för mellanspänningsanslutningar

Entreprenör, letar du efter instruktioner om mellanspänningsanslutningar? Instruktioner för bland annat planering, driftsättning och skydd av mellanspänningsanslutningen hittar du på vår entreprenörsida.

Ta del av instruktionerna (på finska)