Byggandet av Carunas funktionssäkra elnät framskred som planerat i början av året

Nyheter
Förbättringsprojekten i elnätet inom Carunas nätområden framskred trots den undantagssituation som coronaepidemin medförde. På grund av den varmare vintern och våren minskade den totala mängden levererad el under januari–juni en aning i distributionsnätet. Effekterna av epidemin kunde främst ses i näringslivets elförbrukning.

Carunan asiakasmäärä jatkoi tasaista kasvuaan. Yhteenlaskettu asiakasmäärä oli kesäkuun lopussa 697 (686) tuhatta. Caruna halusi osaltaan edesauttaa asiakkaitaan koronaepidemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten lieventämisessä ja tarjosi kaikille henkilöasiakkailleen mahdollisuuden siirtää laskunmaksua kolme kuukautta ilman kuluja 16.3.-30.6. Asiakastyytyväisyys parani edelleen ja asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-luku oli kesäkuun lopussa 23,8 (18,1). 

Caruna rakennutti tammi-kesäkuun aikana säävarmaa sähköverkkoa noin 1 900 kilometriä ja toi samalla töitä urakoitsijoille ympäri Suomea. Carunan työllistävä vaikutus työtunteina oli 0,74 miljoona tuntia eli noin 440 henkilötyövuotta. Helpottaakseen urakoitsijoiden selviytymistä hankalassa, epidemian aiheuttamassa taloudellisessa tilanteessa Caruna nopeutti urakoitsijoille maksettavia suorituksia epidemian aikana maalis-kesäkuussa.   

Tammi-kesäkuun yhteenlaskettu sähkön toimitusmäärä laski jakeluverkossa hieman ollen 4,9 (5,0) TWh. Lasku johtui pääasiassa lämpimämmästä talvesta ja keväästä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koronaepidemian vaikutukset olivat marginaalisia ja näkyivät lähinnä elinkeinoelämän sähkönkulutuksessa.  

Sähkön toimitusvarmuusaste oli 99,99 % (99,99 %). Eniten keskeytyksiä aiheutui helmikuulle osuneista kolmesta myrskystä, Elinasta, Kaista ja Tuulista. Elina-myrskyssä sähköt olivat poissa samanaikaisesti enimmillään 10 200 asiakkaalta Länsi-Uudellamaalla ja Lounais-Suomessa. Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi tehtävät investoinnit ovat vähentäneet vikoja ja lyhentäneet niiden korjausaikoja. 

Caruna rakentaa vahvaa älyverkkoa, joka mahdollistaa uusiutuvan energian kasvun ja sähköautoilun lisääntymisen. Carunan sähköverkkoon liitettiin kesäkuun loppuun mennessä noin 1 500 (1 100) uutta aurinkosähköjärjestelmää. Kauden lopussa pientuottajia oli jo noin 8 000 (5 200).  

Carunan puolivuosiraportti ajalta 1.1.-30.6.2020 löytyy kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilta

Yhteenveto avainluvuista 

MEUR tai kuten merkitty

H1-2020

H1-2019

2019

Liikevaihto

244,3

240,6

466,4

Raportointikauden voitto

27,5

10,9

28,1

Yhteisövero

5,0

6,3

12,2

Investoinnit

72,2

80,3

167,3

Rahavirta investointien jälkeen

5,7

2,9

-11,9

Asiakkaita

697 000

686 000

692 000

Verkon kaapelointiaste, prosenttia

58

56

56

Aurinkosähkön pientuottajia verkkoalueella

8 000

5 200

6 600

Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden (SAIDI), minuuttia

40

52

79

Sähkön toimitusvarmuusaste, prosenttia

99,99

99,99

99,99

Läs mer