Arvoketju

Vastuullinen arvoketju on meille tärkeä ja siitä syystä haluamme, että myös hankintamme ovat läpinäkyviä. Toimimme yhteistyössä kumppaniemme kanssa ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti.

Noudatamme hankintalakia 

Kaikki hankinnan vaiheet sopimustietojen valmistelusta kilpailutukseen, valmiisiin sopimuksiin ja materiaalitilauksiin hoidetaan sähköisen hankintaportaalin kautta. 

Tavara- ja palvelutoimittajat näkevät kilpailutukset Tarjouspalvelu.fi-verkkosivulta, josta tiedot välittyvät kansalliseen HILMA-ilmoituskanavaan ja EU-tason TED-portaaliin. 

Noudatamme kilpailutuksissamme erityisalojen julkista hankintalakia ja kohtelemme toimittajamarkkinaa tasapuolisesti ja syrjimättömästi. 

Hankintakäytännöt 

Hankintakäytäntömme pohjautuvat Carunan eettisiin ohjeisiin toimittajille (Code of Conduct), jossa määritellään Carunan toimittajille asetetut eettiset vaatimukset. Toimintaohjeemme täydentää hankintalakia ja muita säädöksiä. 

Edellytämme toimittajiltamme muun muassa hyvää liike-elämän etiikkaa, jatkuvaa toiminnan ja prosessien kehittämistä, ympäristöystävällisiä menettelytapoja, syrjimättömyyttä sekä turvallista työympäristöä. 

Carunan toimittajat ovat velvollisia toimimaan eettisten ohjeiden vaatimusten mukaisesti. Seuraamme vaatimusten noudattamista säännöllisesti. 

Sopimustoimittajien auditoinnit 

Auditointisuunnitelmamme avulla valvomme ja kehitämme vuosittain yhteistyötämme tärkeimpien sopimustoimittajiemme kanssa. Vuosina 2016–2021 olemme auditoineet yli 20 Carunan suurinta sopimustoimittajaa. Yhteensä nämä toimittajat kattavat yli 80 prosenttia Carunan hankkimien tavaroiden, rakentamisen ja palveluiden arvosta. 

Vastuullisuus on osa kaikkien vastanneiden toimittajien strategioita ja on voimakkaasti juurtumassa operatiiviseen toimintaan. Auditointimme kattavat toiminnan laatuun, sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristövastuuseen liittyviä teemoja. 

Carunan hnakinta

Toimitusketjun vastuullisuustyön kehitys 

Tavoitteenamme on jatkuvasti syventää yhteistyötä koko arvoketjumme kanssa sekä parantaa sen läpinäkyvyyttä ja hallintaa. Toimittajien eettiset ohjeet velvoittavat sopimustoimittajamme toimimaan eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti ja kehittämään toimintaansa jatkuvasti. 

Kaikki sopimustoimittajamme ovat sitoutuneet ohjeistukseen ja vastaavat myös omien alihankkijoidensa vastaavasta toiminnasta. Kirjasimme Toimittajien eettiset ohjeet yksiin kansiin vuoden 2019 lopussa. Ohjeisiin perustuvan verkkokurssin suorittavat myös kaikki tärkeimmät sopimustoimittajamme.

Rakennamme kumppaneidemme kanssa 

Olemme ulkoistaneet verkon rakentamisen sopimuskumppaneillemme, jotka ovat pääsääntöisesti suomalaisia yrityksiä. Urakoitsijat rakentavat nykyaikaista, teknisten vaatimusten mukaista laadukasta sähköverkkoa suomalaiselle yhteiskunnalle. Palvelutoimittajamme, muun muassa projektivalvontakumppanimme, takaavat riittävän kapasiteetin ja osaamisen sähköverkkomme rakennus- ja kunnossapitotöiden valvonnassa. 

Hankkeidemme suuren koon vuoksi urakointi on keskittynyt suurille ja keskikokoisille pääurakoitsijoille, joiden käyttämät aliurakoitsijat olemme hyväksyneet. 

Laadunvalvontakumppanimme seuraavat projektiemme rakentamista ja tekevät verkon takuuajan mukaiset tarkastukset. Tarkastamme muun muassa kaapelien asennussyvyyden varmistaaksemme, että kaapelit on asennettu vaatimustemme mukaisesti ja että ympäristö jää rakentamisprojektien jäljiltä siistiksi. 

Urakoitsijaturvallisuus 

Carunan turvallisuusarvot ja -käytännöt ulottuvat myös yhtiön sidosryhmiin, kuten urakoitsijoihin. Urakoitsijoiden turvallisuus on tärkeää sekä uudisrakentamisessa että kunnossapidossa. Kaikista onnettomuuksista ilmoitetaan, minkä jälkeen tilanteet käsitellään ja ne tutkitaan. Tavoitteena on, että mahdollinen onnettomuus jää ainutkertaiseksi. 

Urakoitsijaturvallisuus on erityisen tärkeää kunnossapitotehtävissä, sillä silloin urakoitsijat huoltavat sähköverkkoon kytkettyjä laitteita. Töitä tehdään myös usein yöllä tai pimeällä asiakashaittojen minimoimiseksi. 

Urakoitsijaturvallisuus on Carunan arvoissa, mutta turvallisuus on tärkeää koko energia-alalla. Turvallisuuden on oltava osa jokaisen urakoitsijan ja työntekijän arvomaailmaa, sillä turvallisuudessa on kyse arkipäiväisiltä tuntuvista käytännön asioista, kuten kunnollisista varusteista ja oikeista vaate- ja kenkävalinnoista.