Ensimmäinen dynaaminen sähköliittymä kytkettiin verkkoon Espoon Suomenojalla

Mediatiedote
Suomen ensimmäinen dynaaminen sähköliittymä alkaa toimimaan Espoon Suomenojalla kesällä 2023. Liittymä tuo sähköä Fortumin uuteen Suomenojan lämpölaitokseen, joka tuottaa hiilineutraalia kaukolämpöä espoolaisille.

Espoo on energiamurroksen eturintamassa monella saralla: sekä aurinkopaneelien että sähköautojen määrä on Suomen kärkeä, ja lämmityksen sähköistyminen on hyvässä vauhdissa. Uusin sähköistymisen merkkipaalu saavutettiin Espoon Suomenojalla, jossa aloitettiin dynaamisen sähköliittymän kenttätestaukset kesäkuun alussa. Varsinainen tuotantojakso voi alkaa kenttätestausten jälkeen.  

Mikä ihmeen dynaaminen sähköliittymä? 

Dynaaminen sähköliittymä on liittymä, jonka sähkönkulutusta voidaan rajoittaa, kun sähkön tuotantokapasiteetti tai verkon kapasiteetti uhkaa loppua. 

“Viime talvi osoitti, miten tärkeää sähköjärjestelmälle on, että sähkönkulutus voi tarvittaessa joustaa. Tulevaisuudessa tilanteita voi olla enemmän, sillä uusiutuvilla tuotetun sähkön määrä vaihtelee, jolloin kulutusta pitää pystyä vähentämään silloin, kun tuotantoa on liian vähän”, sanoo Carunan kehityshankepäällikkö Antti Rokka

Espoossa sähkönkäyttö kasvaa Suomen nopeinta tahtia 

Carunan aluepäällikkö Joel Seppälän mukaan Espoo on eturintamassa vihreässä siirtymässä, ja sähkönkäyttö kaupungissa kasvaa voimakkaasti.  

“Espoossa sähkötehon tarpeen on ennustettu kasvavan 50 % vuoteen 2030 mennessä. Muutos on valtava, sillä perinteisesti verkon kehityksessä tehon tarpeen on arvioitu kasvavan yleensä korkeintaan pari prosenttia vuodessa. Dynaaminen sähköliittymä on yksi keino varmistaa, että siirtokapasiteetti riittää kysynnän kasvaessa voimakkaasti, mutta myös verkkoinvestointeja tarvitaan”, Seppälä kertoo.  

Pitkällä aikavälillä joustoja tarvitaan koko Suomessa sähkön tuotannon ja kysynnän tasapainottamiseen.  

“Koko Suomessa sähkönkäytön on arvioitu kasvavan lähes 50 % vuoteen 2040 mennessä, joten pitää myös pitää huolta, että sähköverkon kapasiteetista ei tule pullonkaula vihreälle siirtymälle”, Rokka sanoo.  

Carunalla on ollut viime vuosina monta pilottia, joissa etsitään keinoja tehdä sähköverkosta älykkäämpi. 

“Suomenojan liittymä on Carunan ensimmäinen dynaaminen liittymä, joten se on vaatinut myös meiltä uudenlaista kykyä rakentaa ennustemalleja ja kapasiteetin seurantaa”, Rokka kertoo. 

Lue lisää älykkäästä sähköverkosta

DLR: Antureilla saadaan enemmän irti sähköverkosta https://caruna.fi/ajankohtaista/espoolaiseen-sahkoverkkoon-lisataan-alya-carunan-pilotissa-tutkitaan-voiko  

FLISR: Fiksumpi sähköverkko rajaa sähkökatkoja itse – Carunan pilotti toteutetaan 12 kunnassa, jossa seuraava myrsky aiheuttaa lyhyempiä katkoja  

https://caruna.fi/ajankohtaista/fiksumpi-sahkoverkko-rajaa-sahkokatkoja-itse-carunan-pilotti-toteutetaan-12-kunnassa  

Lue lisää