Laddningslösningar för elbilar

Elsystemets skick, ålder och utförande i ett bostadshus har stor betydelse för vilken typ av laddningslösningar som rekommenderas för fastigheten och hur säkert det är att ladda en elbil, t.ex. direkt från ett hushållsuttag. Ni bör också kontrollera att er elanslutning är tillräcklig. Om dess kapacitet behöver utökas för att ladda elbilar kan även eldistributionsnätet behöva förstärkas. I dessa frågor är det bäst att rådgöra med en elplanerare.

Tänk på följande när du köper och använder laddstationer för elbilar

1

Körkilometrar

Framför allt beror mängden laddningseffekt som behövs på hur mycket bilarna körs per dag. Vid typisk arbetspendling är det inte alltid nödvändigt att ladda batterierna fullt ut. Även med en långsam laddning kan tiotals körkilometrar laddas på en natt. Bilbatteriets storlek och omgivningstemperaturen påverkar hur snabbt batteriet tar emot en laddning.

2

Laddare och energimätare

Laddningsutrustning kan installeras på många ställen med hjälp av värmarstolpens elkablifiering. Ett hushållsuttag eller en fristående snabbladdare kan också användas som laddställe. Det är viktigt för husbolaget att energimätare installeras vid laddstället för att fördela elförbrukningen på användarna.

3

Fastighetens elsystem

I detta sammanhang bör man kontrollera om fastighetens elledningar är tillräckliga och i gott skick. 

4

Belastningsbalanserare

Belastningsbalansering behövs om flera elbilar laddas samtidigt med hög effekt eller om din elanslutning inte har tillräcklig kapacitet för alla bilar. Belastningsbalanseraren ser till att elapparaternas och elbilarnas sammanlagda effektbehov inte överskrider elanslutningens kapacitet, även om alla elbilar laddar samtidigt.

5

Fri kapacitet för er fastighets elanslutning

Fastighetens elanslutning påverkar den tillgängliga effekten och kan begränsa alternativen. Den fria kapaciteten för elanslutningen och, vid behov, möjligheterna att öka den kommer att klargöras vid besöket. En idé för att öka elkapaciteten är solpaneler.

6

Andra projekt på gården

Förnyande av kablar bör göras i samband med en gårdsrenovering eller annan renovering som kräver grävningsarbete. Det är också lämpligt att skjuta upp asfalteringen på gården tills t.ex. kabeldragningen har kartlagts.

De vanligaste ladduttagen och deras effektvärden

För att hitta en lämplig laddningslösning är det viktigt att utreda nuläget för din elanslutning och vilken lösning som passar bäst för just dina transportbehov.

Uttagstyperna varierar något beroende på bilmodell. Laddeffekten varierar efter platsens elanslutning och husets interna nät. 

Ladda hemma och på arbetsplatsen

För hemladdning används vanligtvis antingen det välkända Schuko-uttaget eller en typ 2-kontakt som är särskilt utformad för billaddning. Typ 2-laddningsmetoden används vanligtvis tillsammans med en laddare, medan Schuko-uttaget kan placeras direkt i värmarstolpen eller i husväggen. För många människor är snabbladdning hemma eller på jobbet onödig på grund av den långa parkeringstiden. 

Uttag (Schuko)

 • Laddar ca 10 km i timmen
 • Allmänt rekommenderas att ladda max 8A 
 • Det kanske inte är nödvändigt med elinstallationer 
 • Laddningsuttaget kan använda ledningarna i värmarstolpen eller vara ett hushållsuttag i husväggen. 
 • Före laddning är det viktigt att kontrollera skicket på uttaget och det interna nätet samt att laddkabeln är kompatibel med elsystemet 
 • Möjliggör 1,8 kW laddeffekt

Starkström (3-fasuttag)

 • Laddar ca 20–60 km i timmen
 • Den tillgängliga laddningseffekten beror på typen av uttag och storleken på skyddssäkringarna
 • Möjliggör 11 kW laddeffekt

Typ 2

 • Laddar ca 20–110 km i timmen
 • Möjliggör 1- och 3-fasladdning
 • Standardiserad laddningstyp för elbilar, finns i de flesta elbilarna
 • Den vanligaste lösningen för separat installerade laddare för elbilar 
 • Möjliggör 22 kW laddeffekt

Publika laddningsställen

CCS Combo

 • Laddar upp till 600 km i timmen
 • Laddning med likström (DC)
 • Passar t.ex. BMW:s, Volkswagens och Teslas bilmodeller
 • Möjliggör 350 kW laddeffekt

Chademo

 • Laddar upp till 315 km i timmen
 • Laddning med likström (DC)
 • Passar t.ex. Nissans och Mitsubishis bilmodeller
 • Möjliggör 62,5 kW laddeffekt

Charging point calculator

Kalkylator för laddstation

Typ av laddbar bil:

ca 10 kWh batteri

Elräckvidd 20–60 km

ca 50 kWh batteri

Räckvidd 200–450 km

Typ av ladduttag:

Effekt 1.9 (kW)

T.ex. transformerad värmestolp

Effekt 3,7 (kW)

Separat elinstallation

Effekt 11 (kW)

Separat elinstallation

Antal laddstationer

st.

Med laddning över natten (10 h) skulle du kunna ha:

Tooltip icon

Prisuppskattning för projektet:

Tooltip icon

Belopp på ARA-understöd, uppskattning

Tooltip icon

Du kan ansöka om ARA-stöd för ändringar av elsystemet

Om minst fem eller fler laddställen ska installeras kan husbolaget eller dess parkeringsbolag ansöka om bidrag från ARA (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet). Bidraget kan användas för att täcka kostnaderna för behovsbedömning, projektplanering, kabeldragning och elarbeten. Om laddningsutrustningen ägs av husbolaget kan man också ansöka om ARA-stöd för att täcka kostnaderna för utrustningen. Stödet kommer att uppgå till 35 % av kostnaden för standardprojekt och 50 % för högeffektiva laddningsstationer, upp till högst 90 000 euro.

Se instruktionerna för ansökan om ARA-bidrag på ARA:s webbplats

Vanliga frågor

Vad det kostar att installera laddningsstationer för elbilar?

I sin enklaste form kan ett laddningsställe vara ett hushållsuttag eller en laddningsanordning som använder elkablarna i en befintlig värmarstolpe. Installationen av så kallad "långsam laddning" kräver inget egentliga elarbeten. En expert bör dock kontrollera om hushållsuttaget för laddning av bilen är elsäkert. Priserna på laddare ligger i intervallet 700–1200 euro.

Utrustningen för snabbare Type 2-laddningslösningar kostar något mer och kräver sannolikt ändringar i elsystemet.

När det gäller inköp av flera laddningsstationer är kostnaden för arbetet per laddningsstation vanligtvis lägre än för mindre projekt. När minst fem laddningspunkter har installerats lönar det sig också att ansöka om ARA-stöd, som kan täcka upp till 50 % av kostnaderna för utrustning och ändringar i projektets elsystem.

Vilka faktorer påverkar valet av laddningslösning?

Elsystemets skick, ålder och utförande i ett bostadshus har stor betydelse för vilken typ av laddningslösningar som rekommenderas för fastigheten och hur säkert det är att ladda en elbil, t.ex. direkt från ett hushållsuttag.

Ni bör också kontrollera att er elanslutning är tillräcklig. Om dess kapacitet behöver utökas för att ladda elbilar kan även eldistributionsnätet behöva förstärkas. I dessa frågor är det bäst att rådgöra med en elplanerare.