Toinen osa hinnankorotuksesta voimaan Caruna Oy:ssä 1.8.2023 alkaen

Uutinen
Koska kustannusnousu on jatkunut, Caruna toteuttaa ennakoidun hinnankorotuksen toisen erän 1.8.2023 alkaen Caruna Oy:ssä. Hinnankorotus jaettiin kahteen osaan, jotta korotusten vaikutuksia asiakkaisiin voitiin lieventää etenkin ajatellen talviajan korkeita energiakustannuksia. Ensimmäinen osa hinnankorotuksesta tuli voimaan 1.1.2023.

Kustannusnousuun ovat vaikuttaneet erityisesti verkon rakennusmateriaalien kallistuminen ja kohonnut korkotaso.

”Vaikka yleinen kustannusinflaatio näyttää tällä hetkellä olevan tasaantumassa, niin verkon rakentamisen kustannukset jatkavat nousuaan ja on selvää, etteivät rakennusurakoitsijat ole vielä pystyneet tuomaan kaikkea omaa kustannusnousuaan läpi sähköverkkorakentamisen hintoihin. Päinvastoin kustannukset ovat nousseet ja niiden ennustetaan nousevan edelleen, mikä tekee investoimisesta haastavaa”, sanoo Carunan talous- ja varatoimitusjohtaja Noora Neilimo-Kontio.

Hinnankorotus koskee Caruna Oy:tä. Caruna Espoo Oy:n hinnat pysyvät ennallaan​

Korotus verollisiin hintoihin on keskimäärin 3,9 prosenttia, ja verottomiin hintoihin keskimäärin 5 prosenttia. Kerrostaloasujan hinta nousee keskimäärin 1,08 euroa kuukaudessa, kun vuosikulutus on 2 000 kWh. Omakoti- tai rivitalossa asuvan hinta nousee keskimäärin 2,45 euroa kuukaudessa, kun vuosikulutus on 5 000 kWh. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvan hinta nousee keskimäärin 4,63 euroa kuukaudessa, kun vuosikulutus on 18 000 kWh.

”Hinnat nousevat noin 1–5 euroa kuukaudessa asumismuodon mukaan. Ensimmäinen osa hinnankorotuksesta Caruna Oy:ssä tuli voimaan tammikuun alussa, ja toinen osa tulee voimaan elokuun alussa. Yhteensä kahdessa osassa toteutettu ja sähkömarkkinalain hintakattosäädösten mukainen 12 kk:n keskimääräinen korotus on noin 5,6 prosenttia”, sanoo Noora Neilimo-Kontio.

Kustannusnousu vaikuttaa Espoo-yhtiömme tilanteeseen vastaavasti, mutta valvontamallin mukainen ylijäämä on odotettua suurempi ja siksi hinnat pysyvät ennallaan. 

Sähköjakelun hinta on edullista Suomessa

Suomi kuuluu sähkönjakelussa Euroopan halvimpien maiden joukkoon, erityisesti kun suomalaisen verkkopalvelun hintaa verrataan ottamalla huomioon asiakaskohtainen verkon määrä.

“Olemme onnistuneet rakentamaan ja kehittämään verkkoamme erittäin kustannustehokkaasti, vaikka etäisyydet ovat pitkät ja Suomi on harvaanasuttu maa ja vaikka mukana on paljon rakentamisen kannalta haastavaa järvi- ja saaristoseutua. Myös sähkönjakelun toimitusvarmuus on Suomessa eurooppalaisessa vertailussa suhteessa hintaan erinomaisella tasolla,” sanoo Neilimo-Kontio. 

Sähköverkkoyhtiöillä on keskeinen rooli energiavarmuuden takaajina Suomessa. Caruna on sitoutunut investoimaan ja kehittämään sähköverkkoaan. Myös silloin, kun siirrytään pois fossiilisesta energiasta uusiutuvaan energiaan nopeassa tahdissa ja kun energiankulutus kasvaa nopeasti. Caruna huolehtii sähköverkosta, jotta sen teho riittää uusiutuvan energian hyödyntämiseen sekä tulevaisuudessa asiakkaidemme kasvavaan energiankulutukseen.

Lisätietoa hinnoittelusta

Lue lisää