Granska din elförbrukning med hjälp av vår energiuppföljningstjänst

Energiuppföljningstjänst är en kostnadsfri tjänst som är tillgänglig på finska, svenska och engelska när som helst med Caruna+ identifikation. Genom tjänsten kan du noggrant följa din elförbrukning och göra energieffektiva beslut som syns positivt även i plånboken.

Följ upp med din elförbrukning

Du kan följa upp med din elförbrukning med ett års, en månads, en veckas, en dags eller en timmes noggrannhet. Uppföljningstjänsten hjälper dig att ta reda på hur mycket el det går åt i ditt hem och hur du har lyckats med att spara el. Elförbrukningsdata uppdateras i tjänsten under påföljande dag.

Hitta den förmånligaste elöverföringsprodukten för dig

Du kan jämföra elöverföringsprodukter och deras priser i euro i proportion till din förbrukning. Om du använder en överföringsprodukt med två tidsperioder (t.ex. Nattöverföring) ser du hur din förbrukning fördelar sig mellan olika perioder.

Och mycket mer

I tjänsten kan du granska temperaturdata parallellt med förbrukningsdata samt hämta dina timvisa förbrukningsuppgifter.

Börja följa upp med din förbrukning

Om du är Carunas kund 

  • Registrera dig i Caruna+ på vår webbplats på sidans övre högerkant. För registreringen behöver du nätbankskoder och en giltig e-postadress. Om du är företagskund kan du även registrera dig genom ditt kundnummer och förbrukningsställets nummer. Du hittar informationen på din eldistributionsfaktura. 
  • Efter att ha registrerat dig kan du logga in i tjänsten via inloggningsknappen upp till höger på Carunas webbplats.

Ge en annan användare fullmakt att företräda dig 

Om du vill befullmäktiga en annan person att granska dina uppgifter, uppdatera din företrädares användarnamn i dina kontouppgifter. 

För att fullmakten ska aktiveras ska båda kunderna ha eget konto i Caruna+.  

  • Logga in i tjänsten via inloggningsknappen upp till höger på Carunas webbplats.  
  • Gå till "Fullmakter och rätten att agera som ombud" på sidans vänstra kant och tryck på "Hantera representationsrättigheter" 
  • Ange användarnamnet på den person som företräder dig och tryck på spara 
  • Be den person som du befullmäktigat acceptera att företräda dig för att fullmakten ska aktiveras

​​Användning av tjänsten med fullmakt för ett husbolags eller en annan persons räkning 

Om en annan person eller exempelvis ett husbolag som du företräder har gett dig fullmakt att sköta ärenden för deras räkning, ska du använda dina nätbankskoder för att registrera dig i Caruna+. På ditt användarkonto ser du de kundrelationer som du företräder.