Säkerhet är en lagidrott

Artikel
Ett gammalt finskt ordspråk lyder: "Det räcker med passagerare till alla tåg". Några fortsätter: "...och somliga står kvar på stationen". Ordspråk är ordspråk, men det är en viss visdom bakom dem. Även vi hos Caruna tänker att var och en är olik. Dock ska ingen lämnas kvar på stationen. Alla är lika värda.

Olikhet är en gåva som inte ska lämnas samla damm i hyllan. Den ska användas. Genom att göra tillsammans lär vi av varandra. Genom att göra tillsammans kan vi mer än ensamma.

I min sista blogg berättade jaghur vi mätte nivån pä säkerhetskulturen. I enlighet med mätresultat hittade vi utvecklingspunkter och satte mål. Siffrorna utslöjer någonting, men den äkta säkerhetskulturen skapas genom att göra. Om vi gör rätta saker, börjar siffrorna motsvara målet.

Eftersom säkerhetskulturen skapas genom att göra, måste vi agera. Möten är viktiga, för vi tror på samarbete. Därför bestämde vi satsa på möten och våra agerande inom dem.

En enda olycka är för mycket

Ingen är perfekt, men lyckligtvis är klagomål en bra möjlighet att utvecklas. Vi bestämde satsa på lärandet och ta med alla de bästa experterna. Vem skulle vara en bättre expert än arbetaren själv. Därför ska vi lära av klagomål vid källan, dvs. i möten med arbetare. Vi gick igenom möten och valde några av dem på olika organisationsnivåer.

Vi skapade en modell för att diskutera säkerhetsärenden och klagomål i dessa möten. I stället för att konstatera problem är huvudvikten i att hitta och korrigera grundläggande skäl. Först korrigeras de sakerna som har den största påverkan. Det är viktigt att ha en öppen diskussion, att lära tillsammans och korrigera tillsammans. Detta är en lagidrott.

Du är viktig

I början citerade jag ett gammalt ordspråk. "Det räcker med passagerare till alla tåg". Vi alla är olika, och var och en är på sin nivå. Tillsammans formar vi en helhet, en kultur, en säkerhetskultur. Därför kastar vi ingen i elden utan hjälper med alla medel. I stället för att bara utbilda valde vi att coacha. Den grundläggande principen är enkel. Först utbildar vi, sen går vi igenom de krävda ändringarna och tränar. Efter träningen går vi igenom feedbacken och gör de krävda ändringarna. Sen tränar vi igen. Detta upprepar vi tills det börjar flyta. Så står inger kvar på stationen, utan alla får möjlighet att lyckas och utvecklas.

Säkerhetskulturen förändras en sak i taget

Läs mer