Laddning av elbil

Sähköauto latauksessa polkupyörän vieressä

Antalet elbilar och laddhybrider ökar i snabb takt globalt och i Finland. Därmed har också behovet av goda laddningsmöjligheter ökat. 

Upp till 90 % av laddningarna sker där bilen står parkerad längst, oftast hemma eller på arbetsplatsen. På längre resor kan det övergripande allmänna nätet för snabbladdning utnyttjas.

Laddalternativ för elbilar

För att hitta en lämplig laddningslösning är det viktigt att utreda nuläget för din elanslutning och vilken lösning som passar bäst för just dina transportbehov. 

Uttagstyperna varierar något beroende på bilmodell. Laddeffekten varierar efter platsens elanslutning och husets interna nät. I regel finns det fem sätt att ladda en elbil.

Ladda hemma och på arbetsplatsen

Uttag (Schuko)

 • Laddar ca 10 km i timmen 
 • Allmänt rekommenderas att ladda max 8A  
 • Före laddning är det viktigt att kontrollera skicket på uttaget och det interna nätet samt att laddkabeln är kompatibel med elsystemet 
 • Möjliggör 1,8 kW laddeffekt

Starkström (3-fasuttag)

 • Laddar ca 20–60 km i timmen 
 • Tillgänglig laddeffekt beror på uttagstypen och storleken på skyddande säkringar 
 • Möjliggör 11 kW laddeffekt

Type 2

 • Laddar ca 20–110 km i timmen 
 • Möjliggör 1- och 3-fasladdning 
 • Standardiserad laddningstyp för elbilar, finns i de flesta elbilarna  
 • Möjliggör 22 kW laddeffekt

Publika laddningsställen

Type 2

 • Laddar ca 50–110 km i timmen 
 • Möjliggör 1- och 3-fasladdning 
 • Standardiserad laddningstyp för elbilar 
 • Möjliggör 22 kW laddeffekt

CCS Combo

 • Laddar upp till 600 km i timmen 
 • Laddning med likström (DC)  
 • Passar t.ex. BMW:s, Volkswagens och Teslas bilmodeller 
 • Möjliggör 350 kW laddeffekt

Chademo

 • Laddar upp till 315 km i timmen 
 • Laddning med likström (DC) 
 • Passar t.ex. Nissans och Mitsubishis bilmodeller 
 • Möjliggör 62,5 kW laddeffekt
Carunan yhteiskäyttöauto parkkipaikalla

Hitta rätt laddningslösning

Egnahemshus

I de flesta fallen är det relativt enkelt att genomföra en laddningslösning för egnahemshus, då det oftast behovs 1-2 laddare. 

Skicket på husets interna nät och optimal placering av laddningsstället påverkar valet av laddningslösning. Det är också bra att beakta hur lösningen påverkar elanslutningens effektbehov och hurdana lösningar den nuvarande elanslutningen möjliggör. 

Det lönar sig att låta en elplanerare och/eller -entreprenör göra en noggrann kartläggning av lämpliga laddningslösningar.

Läs mer på Virtane.fi (på finska)

Husbolag

Laddningslösningar för boende i husbolag skaffas i samarbete med husbolaget. 

Det är bäst att först ta kontakt med disponenten och tillsammans reda ut laddningsmöjligheterna för husbolaget som helhet. Elinstallationernas ålder och anslutningens lediga kapacitet varierar mellan olika fastigheter. Det är bra att genomföra en inledande kartläggning av elnätets tillstånd med hjälp av en elplanerare. 

Konstruktiva diskussioner förs vidare på husbolagets styrelsemöten och bolagsstämman, vilka i slutändan beslutar om anskaffningen. Installationskostnaderna bör i enlighet med likabehandlingsprincipen fördelas dels på husbolaget och dels på elbilsägarna.

Läs mer på Virtane.fi (på finska)

Företag

Det lönar sig att först ta reda på vilka laddningsbehov personalen har inom en nära framtid och kontrollera kapaciteten hos elnätet i den egna fastigheten. Det lönar sig också att titta på om laddstolpar kan hållas öppna för andra än personalen utanför kontorstid. På exempelvis Carunas personalparkering är laddstolparna tillgängliga för andra utanför kontorstid. Bekanta dig med Carunas Laddhimmel.

Läs mer på Virtane.fi (på finska)

Publik laddning eller snabbladdning

Antalet publika laddstolpar ökar ständigt och enligt EU-direktiv ska det finns en publik laddstolpe per tio elbilar. Laddstolpar återfinns numera på många servicestationer och köpcentrum. 

Enklast använder du publika laddstolpar med ett införskaffat kort eller en mobilapp. 

Innan du kör till laddningsstället lönar det sig att kontrollera om det har ett uttag som passar din bil. Du kan kolla detta på Laddkartan.