AMF, Ontario Teachers’ Pension Plan Board och KKR blir Carunas nya ägare, arbetspensionsbolaget Elo fortsätter som ägare till bolaget

Pressmeddelande
Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') och KKR har förvärvat en andel på 20 % i eldistributionsbolaget Caruna från First Sentier Investors (FSI). FSI äger en andel på 40 % i Caruna, och vid aktieförvärvet köper båda parterna en andel på 20 % från FSI. Precis som FSI säljer Keva, en av Carunas ursprungliga ägare, sin andel på 12,5% i Caruna till det svenska pensionsförsäkringsbolaget AMF. De ovannämnda aktietransaktionerna har erhållit alla nödvändiga myndighetsgodkännanden.

Lisäksi Ontario Teachers' ja KKR ovat allekirjoittaneet sitovan sopimuksen Omersin omistusosuuden ostosta. Omers kuuluu niin ikään Carunan alkuperäisomistajiin ja sillä on 40 %:n omistusosuus Carunassa. Yrityskaupassa kumpikin taho ostaa Omersilta 20 %:n osuuden, minkä jälkeen KKR ja Ontario Teachers' omistavat kumpikin 40 % Carunan osakekannasta. Tämän yrityskaupan odotetaan vahvistuvan vuoden 2021 toisella neljänneksellä sen jälkeen, kun tarvittavat viranomaishyväksynnät on saatu.

Osapuolet eivät julkista kauppojen yksityiskohtia.

Nyt tehtävä sijoitus on osa KKR:n infrastruktuuristrategiaa, jonka mukaisesti yhtiö sijoittaa korkealaatuisiin säännellyillä toimialoilla toimiviin kohteisiin OECD:n kehittyneillä markkina-alueilla. KKR on vuodesta 2008 lähtien sijoittanut maailmanlaajuisesti yli 24 miljardia dollaria (noin 20 mrd euroa) yli 40 infrastruktuurikohteeseen. Ontario Teachers' on Kanadan suurin yhden ammattiryhmän eläkerahasto. Eläkerahastolla on laaja-alainen kokemus sijoittamisesta säänneltyyn sähkönsiirto- ja sähkönjakeluliiketoimintaan sekä myös laajemmin energiatoimia-alan kohteisiin. Ruotsalainen AMF on keskinäinen vakuutusyhtiö, joka hallinnoi noin neljän miljoonan asiakkaansa työeläkevakuutuksia. AMF:n omistavat tasaosuuksin Ruotsin Ammattiliittojen keskusjärjestö LO sekä Elinkeinoelämän keskusjärjestö Svenskt Näringsliv.

Yhteiskunnan sähköistyminen ja uusiutuva energiantuotanto ovat avainasemassa, jotta Suomi pystyy saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa. Tämä edellyttää vahvaa ja älykästä sähköverkkoa.

“Olemme vakuuttuneita siitä, että Carunalla on erinomaiset mahdollisuudet rakentaa asiakkailleen älykäs ja säänkestävä sähköverkko, joka vastaa energiankulutuksen kasvuun ja auttaa asiakkaita siirtymään kohti vähähiilistä taloutta. Olemme sitoutuneita panostamaan Carunaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi", sanoo Ontario Teachers':n Infrastruktuuri ja Luonnonvarat -rahaston johtaja Dale Burgess.

"Kaikki Carunan omistajat ovat suuria ja vakiintuneita infrastruktuurisijoittajia, joilla on pitkä kokemus ja resurssit tukea ja kehittää yhtiötä pitkäaikaisesti. On myös hienoa, että yhtiön alkuperäisomistajiin kuuluva kotimainen Elo on jatkossakin Carunan omistaja. Yhtiö ja sen henkilöstö jatkavat toimintaansa strategiansa ja liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti ", sanoo Carunan hallituksen puheenjohtaja Matti Ruotsala.

Carunan omistus edellä mainittujen yrityskauppojen vahvistumisen jälkeen on seuraava:  

KKR 40 %

Ontario Teachers' 40 %

AMF 12,5 %

Työeläkeyhtiö Elo 7,5 %

Kysymyksiä ja vastauksia uutiseen liittyen

Mistä omistusvaihdoksissa on kyse?

Carunan alkuperäisomistajiin kuuluvat First Sentier Investors (FSI) ja Omers Infrastructure ovat kumpikin päättäneet myydä 40 %:n Caruna-omistuksensa. Ostajatahot KKR ja ja Ontarios Teachers' Pension Plan Board ovat hyvämaineisia infrastruktuurisijoittajia, joilla on vahvat näytöt säännellyn liiketoiminnan ohjauksesta. Alkuperäisiin omistajiin FSI:n ja Omersin tavoin kuuluva Keva myy 12,5 % osuutensa Carunasta yhdelle Ruotsin johtavista eläkevakuutusyhtiöistä AMF:lle. Työeläkeyhtiö Elo omistaa Carunaa jatkossakin 7,5 % omistusosuudella.

Mikä on kauppahinta?

Meillä ei ole tiedossa kauppojen yksityiskohtia. Kyse on myyjien ja ostajien välisestä sopimuksesta.

Milloin kaupat toteutuvat?

FSI:n ja Kevan osalta kaupat ovat vahvistuneet, eli tarvittavat viranomaisluvat on saatu. Omersin osalta viranomaislupia odotetaan vuoden toisella neljänneksellä.

Keitä ovat ostajat?

Ostajatahot KKR, Ontarios Teachers' Pension Plan Board ovat hyvämaineisia infrastruktuurisijoittajia, joilla on vahva kokemus sijoittamisesta säännellyillä toimialoilla toimiviin yrityksiin. Ruotsalainen AMF on keskinäinen vakuutusyhtiö, joka hallinnoi noin neljän miljoonan asiakkaansa työeläkevakuutuksia. AMF:n omistavat tasaosuuksin Ruotsin Ammattiliittojen keskusjärjestö LO sekä Elinkeinoelämän keskusjärjestö Svenskt Näringsliv.

Miksi Caruna kiinnostaa sijoittajia?  

Uudet omistajat ovat yrityskauppaprosessin aikana perehtyneet syvällisesti yhtiön strategiaan ja liiketoimintaan. Yhteiskunnan sähköistyminen, uusiutuvan energiantuotannon kasvu ja sähköinen liikenne vaativat vahvan ja älykkään sähköverkon, jotta Suomen hiilineutraaliustavoitteet saavutetaan vuoteen 2035 mennessä. Uusien omistajien näkemyksen mukaan Carunalla Suomen johtavana sähkönjakeluyhtiönä on erinomaiset mahdollisuudet rakentaa asiakkailleen tulevaisuuden kasvavat sähkönkäyttötarpeet täyttävä säänkestävä sähköverkko ja he ovat sitoutuneita panostamaan merkittävästi Carunaan ja kehittämään yhtiötä kaikin tavoin tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Sähkömarkkinalakia uudistetaan parhaillaan ja tiedossa on muutoksia verkkoyhtiöiden toimintaedellytyksiin. Onko niillä yhteys omistusvaihdoksiin?

Yrityskauppaprosessit ovat pitkiä eikä niillä ole tekemistä nyt vireillä olevan lakiesityksen kanssa. Carunan historian aikana nämä ovat ensimmäiset muutokset omistajapohjassa. 

Onko odotettavissa muutoksia hallituksen tai johdon kokoonpanoon?

Normaalikäytännön mukaisesti hallitus nimittää johdon. Meillä ei ole tiedossa muutoksia yhtiön johtoon. Hallituksen kokoonpano heijastaa omistajarakennetta ja uudet omistajat nimittävät edustajansa hallitukseen kauppojen toteutumisen jälkeen. 

Onko tiedossa muutoksia yhtiön strategiaan tai liiketoimintasuunnitelmaan? 

Yhtiön strategian hyväksyy yhtiön hallitus, jossa ovat edustettuina kaikki omistajat. Carunan uudet, kuten myös alkuperäiset omistajat ovat suuria ja vakiintuneita infrastruktuurisijoittajia, joilla on pitkä kokemus ja resurssit tukea ja kehittää yhtiötä pitkäaikaisesti. Yhtiö ja sen henkilöstö jatkavat toimintaansa strategiansa ja liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti uusien omistajien ohjauksessa.

Miten omistuspohjan muutos merkitsee Carunan asiakkaille? Onko tulossa jakeluhintojen korotuksia?

Muutokset eivät näy Carunan asiakkaille, vaan yhtiö jatkaa ydintehtäväänsä asiakkaidensa palvelemista kuten ennenkin. Carunan hinnoitteluun omistusmuutoksilla ei ole vaikutusta. Caruna on jo aiemmin kertonut julkisuuteen tulevista hinnoittelunäkymistään, joiden mukaisesti Caruna Espoo Oy:ssä ei ole hinnankorotuspaineita lainkaan ja Caruna Oy:ssäkin ne ovat vähäiset.

 

Läs mer