Finlands största skattebetalare offentliggörs – Caruna är det distributionsbolag som betalat mest skatt

Pressmeddelande
Enligt de av Skatteförvaltningen offentliggjorda skatteuppgifterna för 2019 är Caruna på plats 55 bland de största samfundsskattebetalarna.

Caruna Networks Oy maksoi vuoden 2019 tuloksestaan 20 % yhteisöveroa eli 12,0 miljoonaa euroa, mikä on eniten kaikista Suomen 77 sähkönjakeluyhtiöstä.

Caruna oli myös vuonna 2018 Suomen suurimpien veronmaksajien joukossa 10,3 miljoonan yhteisöverolla.

Läs mer