Finlands största skattebetalare offentliggörs – Caruna är det distributionsbolag som betalat mest skatt

Pressmeddelande 05.11.2020 - 13:43
Enligt de av Skatteförvaltningen offentliggjorda skatteuppgifterna för 2019 är Caruna på plats 55 bland de största samfundsskattebetalarna.

Caruna Networks Oy maksoi vuoden 2019 tuloksestaan 20 % yhteisöveroa eli 12,0 miljoonaa euroa, mikä on eniten kaikista Suomen 77 sähkönjakeluyhtiöstä.

Caruna oli myös vuonna 2018 Suomen suurimpien veronmaksajien joukossa 10,3 miljoonan yhteisöverolla.

Läs mer