Strategi

Vårt mål är att hjälpa våra kunder och det finska samhället genom energiomställningen för att uppnå koldioxidneutralitet inom tidsfristen.

Vår uppgift är att trygga högklassig, kostnadseffektiv och ansvarsfull eldistribution till våra kunder i alla situationer. För att genomföra den här krävande uppgiften har vi valt ut fem prioriteringar för vår verksamhet.

Våra fem strategiska prioriteringar

1

Hållbar, effektiv och produktiv verksamhet

Vårt mål är smidig service för våra kunder. Vi utvecklar kontinuerligt våra elektroniska tjänster för att betjäna våra kunder flexibelt och på det sätt som passar dem bäst. Vi beaktar våra kunders framtida behov, utvecklingen av energimarknaden och regionala skillnader också i utvecklingen av elnätet.

2

Effektivt utnyttjande av systemhantering och information

Vårt elnät måste svara på förändringar i verksamhetsmiljön. Det viktigaste är att utveckla vårt elnät så att det utöver vädersäkerheten har beredskap att svara på förändringar i verksamhetsmiljön.

3

Samarbete med beslutsfattare och myndigheter

Under årens lopp har vi samlat mycket kompetens och data om elnätets betydelse för samhällets verksamhet. Vi känner vårt nätområde och våra kunder. Vi delar information med beslutsfattarna och lyssnar på deras önskemål om vår verksamhet.

Läs mer om vår samhällsrelationsverksamhet
4

Tillväxtmöjligheter inom reglerad eldistribution

I Finland måste eldistributionen fungera i alla situationer. Strängare reglering, energiomställningen och kraven på elnätets effektivitet kräver inte bara kompetens utan också ekonomiska resurser av eldistributörerna. 

Den finska eldistributionsmarknaden är mycket splittrad och det finns sammanlagt 77 distributionsbolag. Det totala antalet kunder hos de minsta av dessa underskrider Caruna-koncernens årliga kundtillväxt, så vi uppskattar att någon form av konsolidering kommer att ses i framtiden. I det här avseendet är vi beredda att samarbeta med andra aktörer inom branschen.

5

Övriga möjligheter som stödjer den reglerade verksamhetens konkurrenskraft

Om främjandet av energiomställningen förutsätter det,kan vi också överväga affärsverksamhet eller tjänster som står utanför regleringen. De ska stödja den reglerade verksamheten, eller till och med vara nödvändiga för att lyckas med den. 

Mervärdestjänster måste verkligen gynna våra kunder och samhället. De här tjänsterna kan gälla förbrukningsflexibilitet eller exempelvis batterier där el kan lagras. Vår nya organisation möjliggör också en utveckling i denna riktning.

Vision och mission

Vår vision är en miljon nöjda kunder.

Vår mission är att hjälpa våra kunder och samhället i energiomställningen. Vi arbetar aktivt för att genomföra energiomställningen genom att sörja för både samhällets försörjningsberedskap och våra kunders helhetsintresse. Missionen står också i centrum för vårt hållbarhetsprogram.