Energiatehokkuus

Optimoimme energiatehokkuutta sekä järjestelmätasolla että omassa toimipisteessämme.

Carunan oma energiatehokkuus 

Sähkön siirrossa ja jakelussa syntyy energiahäviöitä. Valtaosa, yli 99 prosenttia, energiankäytöstämme on sähköverkon jakelu­- ja muuntohäviöitä. Häviöt ovat vajaa kolme prosenttia jakelemamme sähkön kokonaismäärästä. 

Alle puoli prosenttia sähkönkäytöstämme syntyy Espoon toimistossamme. Toimistossa hyödynnetään kaukolämpöä, maakylmää ja sähköä. Toimistollamme on myös pieni määrä omaa aurinkosähkötuotantoa. Ostosähkömme on päästötöntä ydinsähköä ja sille on alkuperätakuu.

Ilmasto- ja energiatehokkuusratkaisut asiakkaille 

Energiamurros tarkoittaa merkittävää muutosta sähkön tuotantoon ja käyttöön. Sähkön kulutus kasvaa merkittävästi ja muutos on suurin suurjännitteisissä verkoissa teollisuuden sähköistyessä ja tuulivoiman lisääntyessä. Tuotanto muuttuu sääriippuvaksi ja säätyvän tuotannon määrä vähenee kokonaistuotantoon nähden merkittävästi.  

Muutoksen myötä kulutuksen tulee joustaa tuotannon mukaan ja energian välivarastointi lisääntyy. Jakeluverkossa merkittävin muutos on tehovaihtelut, joita aiheuttavat lähes kaikki uudet ilmiöt: lämpöpumput, sähköautojen lataus, aurinkoenergiantuotanto ja kysyntäjousto. Älykäs sähköverkkomme mahdollistaa uusiutuvan energian liittämisen ja jakelun asiakkaillemme ilman, että sähkönjakelun toimitusvarmuus vaarantuu tai uusiutuvaa tuotantoa menetetään. 

Aurinkosähköjärjestelmät 

Energiayhtiöiden lisäksi myös suuret yritykset voivat tuottaa energiaa omaan käyttöönsä, mutta energian pientuottajia voi löytyä myös naapurista, omasta perheestä tai työpaikan kahvipöydästä. Mikrotuottajat, eli yksityishenkilöt ja taloyhtiöt, tuottavat yleensä muutamia tai korkeintaan kymmeniä kilowatteja energiaa. Keskimääräinen paneelien omistaja kattaa kulutuksestaan jopa 20 prosenttia omalla aurinkosähköllä.

Carunan jakeluverkkoon on liitetty lähes 30 000 voimalaitosta, joista valtaosa on omakotitaloja, ja taloyhtiöiden perustamia aurinkoyhteisöjä on reilu kymmenkunta. Nykyään taloyhtiöiden aurinkopaneelien käyttö on kannattaa, sillä aurinkosähköä voidaan hyödyntää yhtiön yleisissä tiloissa, kuten pesutuvassa ja pihavalaistuksessa. Näin ollen suuren järjestelmän asentaminen tulee suhteessa edullisemmaksi ja investoinnin takaisinmaksuaika on merkittävästi paneelien takuuaikaa lyhyempi.

Tutustu energiayhteisöön

Sähköautojen lataus 

Vuonna 2030 Suomessa arvioidaan olevan yli puoli miljoonaa sähköautoa ja ladattavaa hybridiä. Jotta sähköisen liikenteen tulevaisuusskenaario toteutuu, on jakeluverkon kestettävä autojen latauksen vaatimat hetkittäiset suuret tehotarpeet. 

Reiluun kymmenekseen uusista taloista asennetaan jo rakennusvaiheessa sähköauton latauslaite. Käytännössä kaikki uudiskohteet ovat kaapeloinnilla tai putkituksella valmiit latauslaitteen hankintaan. Myös vanhoihin taloyhtiöihin voi hankkia latauslaitteen. Lataustolpasta sovitaan yhtiökokouksessa, jos kyseessä on rivi- tai kerrostalo.

Sähkökuorman ohjaus 

Jos tuottaa aurinkoenergiaa, on paneelien tuottama sähkö kaikkein kustannustehokkainta käyttää itse. Siksi kannattaa myös ottaa käyttöön kuormanohjaus, jonka avulla asiakkaamme voivat ajastaa sähkökäyttöisiä varaavia lämmityslaitteita, kuten lämminvesivaraajaa tai varaavaa lämmitystä käynnistymään yö- tai päiväaikaan. 

Toisaalta kuormanohjauksen ja aurinkopaneelien avulla sähköautoa saa ladattua edullisesti. Jos auto on päiväsaikaan kotona, voi kuormanohjausta hyödyntää ajastamalla sähköauton latautumaan päivän aurinkoisina tunteina. 

Kuormanohjauksella voidaan myös helpottaa pullonkauloja esimerkiksi yhden naapuruston sähköauton latausten kanssa, jolloin latauspisteiden kapasiteetti jaetaan tasaisesti kaikille latausta tarvitseville ajoneuvoille samanaikaisesti. Ajoneuvokohtainen latausteho kasvaa, kun samassa latausjärjestelmässä oleva toinen auto lähtee latauksesta pois tai sen akku tulee täyteen. Vastaavasti latausteho laskee, kun paikalle tulee autoja, joiden lataus aloitetaan. 

Samoin älykästä kuormanohjausta pystytään hyödyntämään suuremmissakin yhteiskunnallisissa sähkönkulutuksen pullonkauloissa. 

Maksuton sähkökuorman ohjauspalvelu on käytössä automaattisesti kaikilla asiakkaillamme, joilla on sähkönsiirtotuotteena yö- tai kausisiirto ja sähkömittarille on kytketty ohjattavia sähkölaitteita.