Energiatehokkuus

Optimoimme energiatehokkuutta sekä järjestelmätasolla että omassa toimipisteessämme.

Carunan oma energiatehokkuus 

Sähköverkkomme on lähtökohtaisesti erittäin energiatehokas, mutta tehostamme energiankäyttöämme jatkuvasti. Yksi keskeisimmistä tavoitteistamme on energiahäviöiden pienentäminen. Tällä hetkellä energiahäviö on 0,3 prosenttia suhteessa muuhun energiankäyttöömme. 

Toimipisteessämme Espoossa hyödynnetään kaukolämpöä, maakylmää ja sähköä. Toimistollamme on myös pieni määrä omaa aurinkosähkötuotantoa. 

Toimistollamme kuluu eniten energiaa LVI-laitteisiin, sillä jäähdytys- ja lämmitysilmanvaihtolaitteiden toiminnan osuus energiankulutuksestamme on noin 40 prosenttia. Tietokoneiden ja muiden ICT-laitteiden osuus on 25 prosenttia ja sisävalaistuksen osuus 20 prosenttia.

Toimenpiteet 

Kehitämme energiatehokkuuttamme pitkällä aikavälillä, ja tavoitteenamme on järjestelmätason energiatehokkuuden optimointi. Suurin osa järjestelmätason optimoinnista keskittyy häviöiden pienentämiseen. 

Olemme tehostaneet ja vähentäneet energiankäyttöämme monin eri tavoin myös toimipisteessämme: 

  • Olemme sulkeneet tiloja, jotka eivät ole aktiivisessa käytössä. 
  • Olemme tiputtaneet lämpötilan astetta alemmas. 
  • Sähköautojen lataus ei ole mahdollista ruuhkahuippujen aikaan. 
  • Olemme säätäneet valaistusta. 

Toimistomme energiansäästökohteet on määritelty kohdekatselmuksessa, jossa arvioimme vaikuttavimmat energiansäästötavat. 

Ilmasto- ja energiatehokkuusratkaisut asiakkaille 

Energiamurros tarkoittaa merkittävää muutosta sähkön tuotantoon ja käyttöön. Sähkön kulutus kasvaa merkittävästi ja muutos on suurin suurjännitteisissä verkoissa teollisuuden sähköistyessä ja tuulivoiman lisääntyessä. Tuotanto muuttuu sääriippuvaksi ja säätyvän tuotannon määrä vähenee kokonaistuotantoon nähden merkittävästi.  

Muutoksen myötä kulutuksen tulee joustaa tuotannon mukaan ja energian välivarastointi lisääntyy. Jakeluverkossa merkittävin muutos on tehovaihtelut, joita aiheuttavat lähes kaikki uudet ilmiöt: lämpöpumput, sähköautojen lataus, aurinkoenergiantuotanto ja kysyntäjousto. Älykäs sähköverkkomme mahdollistaa uusiutuvan energian liittämisen ja jakelun asiakkaillemme ilman, että sähkönjakelun toimitusvarmuus vaarantuu tai uusiutuvaa tuotantoa menetetään. 

Aurinkosähköjärjestelmät 

Energiayhtiöiden lisäksi myös suuret yritykset voivat tuottaa energiaa omaan käyttöönsä, mutta energian pientuottajia voi löytyä myös naapurista, omasta perheestä tai työpaikan kahvipöydästä. Mikrotuottajat, eli yksityishenkilöt ja taloyhtiöt, tuottavat yleensä muutamia tai korkeintaan kymmeniä kilowatteja energiaa. Keskimääräinen paneelien omistaja kattaa kulutuksestaan jopa 20 prosenttia omalla aurinkosähköllä. 

Carunan verkkoalueella on yli 12 000 aurinkosähkön pientuottajaa. Valtaosa tuottajista on omakotitaloja ja taloyhtiöiden perustamia aurinkoyhteisöjä on reilu kymmenkunta. Nykyään taloyhtiöiden aurinkopaneelien käyttö on kannattaa, sillä aurinkosähköä voidaan hyödyntää yhtiön yleisissä tiloissa, kuten pesutuvassa ja pihavalaistuksessa. Näin ollen suuren järjestelmän asentaminen tulee suhteessa edullisemmaksi ja investoinnin takaisinmaksuaika on merkittävästi paneelien takuuaikaa lyhyempi.

Tutustu energiayhteisöön

Sähköautojen lataus 

Vuonna 2030 Suomessa arvioidaan olevan yli puoli miljoonaa sähköautoa ja ladattavaa hybridiä. Jotta sähköisen liikenteen tulevaisuusskenaario toteutuu, on jakeluverkon kestettävä autojen latauksen vaatimat hetkittäiset suuret tehotarpeet. 

Reiluun kymmenekseen uusista taloista asennetaan jo rakennusvaiheessa sähköauton latauslaite. Käytännössä kaikki uudiskohteet ovat kaapeloinnilla tai putkituksella valmiit latauslaitteen hankintaan. Myös vanhoihin taloyhtiöihin voi hankkia latauslaitteen. Lataustolpasta sovitaan yhtiökokouksessa, jos kyseessä on rivi- tai kerrostalo. 

Lue lisää 

Liikkumistarpeet ja sähköverkon kapasiteetti määrittävät sähköauton latauspisteen hankintaa 

Sähköautot yleistyvät ja latauspisteiden määrä kasvaa – mitä se tarkoittaa sähkönjakeluverkolle? 

Sähkökuorman ohjaus 

Jos tuottaa aurinkoenergiaa, on paneelien tuottama sähkö kaikkein kustannustehokkainta käyttää itse. Siksi kannattaa myös ottaa käyttöön kuormanohjaus, jonka avulla asiakkaamme voivat ajastaa sähkökäyttöisiä varaavia lämmityslaitteita, kuten lämminvesivaraajaa tai varaavaa lämmitystä käynnistymään yö- tai päiväaikaan. 

Toisaalta kuormanohjauksen ja aurinkopaneelien avulla sähköautoa saa ladattua edullisesti. Jos auto on päiväsaikaan kotona, voi kuormanohjausta hyödyntää ajastamalla sähköauton latautumaan päivän aurinkoisina tunteina. 

Kuormanohjauksella voidaan myös helpottaa pullonkauloja esimerkiksi yhden naapuruston sähköauton latausten kanssa, jolloin latauspisteiden kapasiteetti jaetaan tasaisesti kaikille latausta tarvitseville ajoneuvoille samanaikaisesti. Ajoneuvokohtainen latausteho kasvaa, kun samassa latausjärjestelmässä oleva toinen auto lähtee latauksesta pois tai sen akku tulee täyteen. Vastaavasti latausteho laskee, kun paikalle tulee autoja, joiden lataus aloitetaan. 

Samoin älykästä kuormanohjausta pystytään hyödyntämään suuremmissakin yhteiskunnallisissa sähkönkulutuksen pullonkauloissa. 

Maksuton sähkökuorman ohjauspalvelu on käytössä automaattisesti kaikilla asiakkaillamme, joilla on sähkönsiirtotuotteena yö- tai kausisiirto ja sähkömittarille on kytketty ohjattavia sähkölaitteita. 

Lue lisää 

Sähkökuorman ohjaus – muuta varaavan lämmityslaitteen käynnistymistä 

Käytätkö pörssisähköä? Näin voit pienentää sähkölaskuasi