Jakeluverkot mahdollistavat energiamurroksen

Suomessa on käynnissä ennennäkemätön energiamurros, kun siirrytään fossiilisista
uusiutuviin energialähteisiin. Energiajärjestelmään investoidaan 40 miljardia
euroa seuraavien vuosikymmenien aikana. Minkälainen maailma meitä odottaa?

Matkustaja Espoon metrossa.

Sähköistyvä yhteiskunta

Yhteiskunnasta tulee nykyistäkin riippuvaisempi sähköstä päästöjen vähentämisen ja digitalisoitumisen myötä.

Uusiutuva sähköntuotanto

Kasvava sähkön kysyntä katetaan uusiutuvalla energialla, ja se vaatii valtavia investointeja sähköjärjestelmään. Kasvavan kysynnän vuoksi sähkön tuotantoa on lisättävä lähivuosina voimakkaasti, ja sähkön tuotantokapasiteetin on yli kaksinkertaistuttava nykyisestä. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet rakentaa puhdasta sähköntuotantoa, varsinkin tuuli- ja aurinkovoimaa. Rakentaminen vie kuitenkin aikansa. Lupaprosessit ja kuntakohtaiset vaatimukset voivat viivästyttää rakentamista vuosilla.

Lue lisää
Nainen istuu muuttolaatikoiden keskellä

Aktiivinen asiakas

Asiakkaiden kannattaa osallistua sähkömarkkinoille. Energiamurros ja digitalisaatio luovat asiakkaille uusia mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille.

Latauksessa oleva sähköauto

Sähköautot

Älykäs sähköauton lataus tuo säästöjä kuluttajalle ja tasapainottaa sähköjärjestelmää.

Mökki talvimaisemassa.

Sähköistyvä lämmitys

Lämmitys sähköistyy vauhdilla - vaatii investointeja jakeluverkkoihin.

Sähkölossi liikenteessä

Tulevaisuuden verkkoyhtiö

Tulevaisuuden verkkoyhtiö tarjoaa monipuolisia palveluita ja alustan energiamurroksen toteuttamiseen.

Sääntelyn on mahdollistettava sähköistäminen ja uuden teknologian käyttöönotto

Suomi on edelläkävijä älykkäiden energiaratkaisujen laajamittaisessa kehittämisessä ja soveltamisessa. Sääntelyllä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energiaomavaraisuuden saavuttamiseen. Suomen edelläkävijäaseman säilyttämiseksi lainsäädäntöä ja sääntelyä tulee kehittää:

Sääntelyn tulee mahdollistaa sähköverkkoyhtiöille taloudelliset kannustimet pilottiprojekteille ja innovaatioille

Toimintatapoja uudistamalla
sähköverkkoyhtiöt parantavat palvelun
laatua, toteuttavat ympäristöä säästäviä
ratkaisuita sekä pienentävät asiakkaiden
kustannuksia.

Sähköverkon kehittämiseen liittyvät investoinnit ovat pitkäikäisiä, ja investointien houkuttelemiseksi toimintaympäristön ja lainsäädännön on oltava ennustettavaa ja kannustavaa.

Sääntelyn tulee tukea verkkoinvestointien
lisäksi älykkäitä digitaalisia ratkaisuita,
jouston hyödyntämistä ja palveluiden
kehittymistä.

Eri energiajärjestelmiä tulee suunnitella kokonaisuutena, ei erillisinä järjestelminä.

Paras hyöty saadaan, kun
kokonaisuus on alusta alkaen mietitty
ja sitä kehitetään markkinaehtoisesti.
Sähköverkoilla on tärkeä tehtävä yhdistää
eri energiajärjestelmät toisiinsa.

Puhtaan energian tuotantoon ja siirtoon liittyvää luvitusta on nopeutettava,

jotta varmistetaan ilmastotavoitteiden
saavuttaminen asetetussa
kunnianhimoisessa aikataulussa.
Tiukentuneet rakentamisvaatimukset voivat
nostaa investointien kustannustasoa jopa
kolmanneksella.

Investointien mahdollistaminen

Investointien mahdollistamiseksi toimintaympäristön ja lainsäädännön on oltava ennustettavaa ja kannustavaa

Lataa Jakeluverkot mahdollistavat energiamurroksen -esitä täältä