Byggandet av Blåbackas station i Esbo och den tillhörande jordkabelförbindelsen på 110 kV startar – trafik påverkas

Pressmeddelande
En nya nätstation kommer att byggas i Blåbacka för att bemöta de ökande elförbrukningsbehoven och bidra till strategin för ett koldioxidneutralt Esbo under de kommande åren. I samband med projektet byggs även en ny högspänd jordkabelförbindelse på ungefär 6 kilometer mellan nätstationerna i Alberga och i Blåbacka.

Sähköaseman ja maakaapelin rakennustyöt alkavat huhtikuussa 2021 ja valmistuvat vuoden 2022 lopussa. Sähköaseman rakennuspaikka sijaitsee Lillklobbin alueella Turunväylän ja Nuijalantien välissä. Kaapelireitti sijoittuu Sinimäen uuden sähköaseman ja Äijäntiellä sijaitsevan Leppävaaran sähköaseman välille.

Kaapelointityöt alkavat Leppävaaran päästä ja etenevät kohti uutta sähköasemaa. Kaapelireitillä tehdään kaivu- ja maansiirtotöitä sekä paikoittain louhintaa. Rakentamistöillä on myös lyhytaikaisia vaikutuksia työalueen liikennejärjestelyihin.

Sinimäen sähköasema korvaa ikääntyneen Nuijalan sähköaseman ja se palvelee suoraan noin 15 000 ja välillisesti noin 140 000 asiakkaan sähkönjakelua mukaan lukien monet alueella toimivat yritykset.  Rakennettavalla kaapeliyhteydellä varmistetaan häiriötön sähkönsiirto sekä siirtokapasiteetti Espoon suurjännitteisessä jakeluverkossa.

Projektin pääurakoitsijana toimii Destia Oy.

Carunalla on Espoossa yhteensä 16 sähköasemaa. Edellinen sähköasema valmistui Suurpeltoon kesällä 2019.

Kuvassa kaapelin reitti Sinimäen ja Leppävaaran välillä Espoossa
Kaapelin reitti Sinimäki Leppävaara

Läs mer