Uutishuone

Limit search

Euroopan mestaruus ei heltiä helpolla – sähkönjakeluverkkoinvestointeja tulee tehdä nyt

Eurelectric, joka on eurooppalaisia sähkönjakeluyhtiöitä edustava etujärjestö, julkaisi hiljattain Grids for Speed -raportin*, joka kuvaa puhtaan siirtymän ja sen liitännäisilmiöiden vaatimia investointitarpeita eurooppalaisiin sähkönjakeluverkkoihin, jotta EU:n vuoden 2050 päästövähennystavoitteet saavutetaan. Luku on huima! 67 miljardia euroa vuositasolla, mikä on tuplasti sen verran kuin jakeluverkkoihin on investoitu viime vuosien aikana.
Blogi ·
Noora Neilimo-Kontio

Kun sähköä ei ole, sen kyllä huomaa

Mitä tarkoitetaan huoltovarmuudella, kun puhutaan sähköstä? Sitä, että sähköä ON eli sähköä tuotetaan ja jaellaan yhteiskunnan tarpeisiin, että yhteiskunta toimii.
Blogi ·

Sähköverkon kehittäminen on puhtaan siirtymän edellytys

Sähkönkäyttö kasvaa Suomessa nopeasti johtuen asiakkaiden kasvavista tarpeista sekä teollisuuden ja palveluntuotannon sähköistymisestä. Samalla sähkön tuotantorakenne muuttuu järjestelmän siirtyessä puhtaisiin energian tuotantomuotoihin. Muutos tarkoittaa valtavaa sähkönkäytön kasvua: sähkönkäyttö kasvaa verkkoalueellamme kymmenessä vuodessa yli 50 %, mikä edellyttää huomattavia investointeja sähköverkkoon.
Blogi ·

Puhdas siirtymä: yhteistyöllä kohti hiilineutraaliutta ja vahvaa kuntataloutta

Hallitusohjelmassa tavoitellaan rakentaa Suomesta puhtaan energian ja sen päälle rakentuvan teollisuuden sekä palvelujen suurvalta. Puhdas energia tarkoittaa ensisijaisesti kaiken sähköistymistä, ja vaatii siksi pohjaksi vahvoja sekä älykkäitä sähkön jakeluverkkoja. Puhtaan energian investoinnit luovatkin lähivuosina työtä ja tulovirtoja kunnille ja kaupungeille.
Blogi ·
Sinimäen sähköasema Espoossa

Suomalainen sähkönjakelu on edullista eurooppalaisessa vertailussa

Vastoin yleistä mielikuvaa Suomi erottuu keskimääräistä edullisempana ja laadukkaampana sähkönjakelun tarjoajana, kun verrataan Suomea Euroopan muihin maihin. Päättäjät Suomessa ovat siis tehneet hyviä, kauaskantoisia päätöksiä, jotta sähköä riittää laadukkaasti ja varmasti niin yrityksille kuin kansalaisille. Sattuman kaupasta ei ole kysymys, vaan sähkönjakelun luotettavuutta sekä huoltovarmuutta on parannettu investoinnein systemaattisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Työ ei kuitenkaan ole ohi, vaan päinvastoin.
Blogi ·
Noora Neilimo-Kontio

Utelias asenne palkitaan uusilla opeilla

Carunalla olen päässyt näkemään ja oppimaan lähietäisyydeltä, miten energiamurros aiotaan selättää - onhan jatkuva sähkönsaanti nykypäivänä välttämättömyys.
Blogi ·
Henna-Leena

Ovatko hyvinvoinnin avaimet hukassa?

Tulevaisuuden hyvinvointi rakennetaan tämän päivän ratkaisuilla. Ulkomaiset investoinnit Suomeen tuottavat verovaroja yhteiskunnan kasvaviin kustannuksiin, kuten vanhustenhoitoon sekä puolustukseen. Viime aikoina investointeja on tehty etenkin uusiutuviin energianlähteisiin, jotka kasvattavat siirrettävän energian määrää Suomessa. Työtä on tehty määrätietoisesti, sillä Suomessa sähkön hinta on ollut yksi Euroopan halvimmista ja jakelukin pitkistä etäisyyksistä ja saaristosta riippumatta Euroopan seitsemänneksi halvinta.
Blogi ·
Lasse Konttinen

Kesätyöpaikka on oppimista varten

Verkostoanalyytikkona olen saanut seurata Suomen energiamurrosta aitiopaikalta. Analyytikon työssä suunnitellaan sähköverkkoa pitkälle tulevaisuuteen.
Blogi ·
Emil Eskola

Kuka saa investoida Suomeen?

Sosiaalisen median kirjoituksia lukiessa tämä kysymys tulee usein mieleen. Kuten minäkin, moni toivoo suomalaisten sijoittavan enemmän Suomeen. Toivon myös, että yhä useampi sijoittaja tulisi Suomen ulkopuolelta. Olemme pieni kansantalous ja tarvitsemme lisää sijoituksia ympäri maailmaa. Jos ulkomaalainen investoija päättää sijoittaa tänne, on se osoitus Suomen onnistumisesta. Tämän tulisi olla ylpeyden aihe. Samalla meidän on hyväksyttävä, että yhtiöt saavat kohtuullista tuottoa sijoituksilleen. Ellei näin olisi, yhtälö olisi kestämätön.
Blogi ·
Jyrki Tammivuori